Základní škola ve Starém Městě prošla stavebními úpravami

14.11.2018
V letošním roce proběhly stavební práce na objektu I. stupně základní školy č. p. 715 s cílem zajistit úsporu při vytápění a potřebný tepelný komfort pro děti a jejich učitele.
Budova základní školy č. p. 715 byla několikrát rekonstruována, ale nebyly podniknuty všechny kroky ke snížení spotřeby energie při vytápění, což se projevilo vysokými provozními náklady, tepelnou nepohodou žáků i zaměstnanců a v důsledku vysoké spotřeby energie i zbytečně vysokými emisemi CO2 a dalších znečišťujících látek do ovzduší.

Budova základní školy není památkově chráněna, přesto je historicky cenná a je jednou z dominant Starého Města. Orgán památkové péče nedoporučil celkové zateplení budovy, proto bylo provedeno částečné zateplení fasády v zadním traktu, zateplení stropní konstrukce a kompletní výměna oken a dveří. V rámci stavebních opatření došlo i k opravě fasády, střechy a sanaci vlhkosti.
Původním zdrojem tepla byla kotelna v sousední budově ZŠ č. p. 1000. Teplovodní kanál vykazoval značné tepelné ztráty, proto bylo předmětem projektu i vybudování samostatné plynové kotelny přímo v budově č. p. 715.

Projekt řešil i větrání učeben zavedením společné rekuperační jednotky.

Zateplením budovy se sníží spotřeba energie na vytápění o 38 % a množství emisí CO2 klesne zhruba o 30 %.

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Mikulík projekty s. r. o., Uherské Hradiště, stavební práce prováděla firma KODRLA s. r. o., Huštěnovice.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na realizaci energeticky úsporných opatření město obdrželo příslib dotace ve výši 4,5 mil. Kč.

Z celkových nákladů projektu 12,4 mil. Kč připadlo 800.000 Kč na přípravné a projekční práce a výkon odborného technického a autorského dozoru a 11,6 mil. Kč na samotnou realizaci.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Slovácka