Pískovcový kříž v Uherském Hradišti pocházející z druhé poloviny 19. století prošel rekonstrukcí

06.11.2018
S přispěním Programu na podporu obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje byl opravený kříž situovaný u chodníku vedoucího z centra Sadů na Výšinu sv. Metoděje, poblíž ulice Větrné.
Pískovcový kříž pochází z druhé poloviny 19. století a podle vytesaného nápisu na zadní straně byl naposled obnovený v roce 1972. Před restaurováním byl pokrytý černými sedimenty i biologickými nálety, což způsobuje snížení životnosti materiálu a samozřejmě i degradaci díla samotného.

Nápravy se ujal MgA. Tomáš Kopčil, který kříž očistil a provedl zpevnění materiálu, barevnou retuši a upravil základ. Cena obnovy dosáhla 145 tisíc Kč, z toho Zlínský kraj přispěl částkou 49 tisíc Kč.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Slovácka